Zgłoś naruszenie...
Wybierz jedną z poniższych opcji.
Ten komentarz dotyczy mnie lub znajomego:
atakuje mnie,
atakuje znajomego.
Komentarz dotyczy czegoś innego:
spam lub oszustwo,
propagowanie nienawiści,
przemoc lub krzywdzące zachowanie,
treść o charakterze erotycznym.
Odpowiedź do konkursu [x]
Uwaga! W odpowiedzi nie podawaj swoich danych osobowych i kontaktowych. Organizator konkursu skontaktuje się z Tobą jeśli zostaniesz zwycięzcą!


od: 
Zadeklaruj zamówienie produktu
[x]
Liczba sztuk:
Po zatwierdzeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę płatności.
zamawia: 
 
Panel
offlinebioires-blog blog budowlany - wyślij wiadomość - OBSERWUJ | blog ekspercki
11929 odwiedzin | wpisów: 21, komentarzy: 0,
 

Dyfuzory talerzowe i rurowe

autor: bioires-blog blog budowlany - wyślij wiadomość ( wpis ) Dodaj wpis do ulubionych »

Dyfuzory talerzowe i rurowe to elementy, które stosuje się w celu napowietrzania stawów, jezior i oczek wodnych. Mają również zastosowanie w procesach oczyszczania ścieków w oczyszczalniach przydomowych, komunalnych i przemysłowych. To rozwiązanie wyróżniające się doskonałymi parametrami pracy, długą żywotnością, niskimi kosztami instalacji oraz łatwością obsługi.

Dyfuzory z membraną EPDM a membraną silikonową

Dyfuzory z membraną EPDM są popularniejszym rozwiązaniem, co wynika z ich dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Jednak z drugiej strony, ten typ membrany nie radzi sobie najlepiej z takim odpadami jak tłuszcz, olej i węglowodory aromatyczne. Dyfuzory z membraną silikonową stosuje się natomiast w oczyszczalniach, w których ścieki są bardzo agresywne. Dlatego też, mają głównie zastosowanie w oczyszczalniach przemysłowych.

Najwyższa jakość dyfuzorów

Dyfuzory talerzowe i rurowe pracują w szerokim zakresie wydatków powietrza. Ponadto świetnie sprawdzają się w przerywanym cyklu napowietrzania i nie zatykają się. W przypadku braku ciśnienia powietrza, zapobiegają natomiast wniknięciu ścieku do instalacji tłoczącej powietrze. Należy również podkreślić, iż są proste w montażu i konserwacji.

Więcej informacji: http://www.bioires.pl/


Oczyszczalnie biologiczne z napowietrzaniem

autor: bioires-blog blog budowlany - wyślij wiadomość ( wpis ) Dodaj wpis do ulubionych »

Wywóz różnego typu nieczystości ze szczelnych zbiorników jest zarówno problematyczny, jak i kosztowny. Dlatego też, przydomowe oczyszczalnie ścieków są rozwiązaniem wysoce przydatnym.

Dużą popularnością cieszą się obecnie niewielkie przydomowe oczyszczalnie ścieków marki Traidenis, które służą do oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych i jednostek nieobjętych siecią kanalizacji zbiorczej.

Zastosowanie oczyszczalni biologicznych z napowietrzaniem

Ten typ oczyszczalni jest przeznaczony do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, które pochodzą z obiektów nieobjętych systemem sieci kanalizacji sanitarnej oraz gdzie budowa takiej sieci jest nieopłacalna.

Są idealnym rozwiązanie m.in. dla budynków mieszalnych, hoteli, pensjonatów, ośrodków zdrowia, punktów gastronomicznych, wiejskich szkół, obiektów agroturystycznych czy też osiedli deweloperskich.

Zalety oczyszczalni biologicznych z napowietrzaniem

Oczyszczalnie biologiczne z napowietrzaniem charakteryzują się szeregiem korzyści. Przede wszystkim jest to rozwiązaniem bardzo efektywnym z najmocniejszym na rynku zbiornikiem i najdłuższą gwarancją. Ponadto wyróżnia się łatwym montażem i serwisem, prostą obsługą i przystępną ceną.

Więcej informacji http://www.bioires.pl/


Przepompownie ścieków

autor: bioires-blog blog budowlany - wyślij wiadomość ( wpis ) Dodaj wpis do ulubionych »

Większość systemów kanalizacyjnych w naszym kraju to systemy grawitacyjne, czyli takie, w których ścieki spływają samoistnie, na skutek własnego ciężaru. Systemy takie wymagają przewodów poprowadzonych z właściwym spadkiem i zapewnienia kanalizacji odpowiedniej ilości powietrza. Jednak budowa kanalizacji grawitacyjnej nie zawsze jest możliwa. Trudne warunki terenowe lub geologiczne często wykluczają tego typu rozwiązania. W miejscach tych stosuje się przepompownie ścieków.

Budowa i działanie przepompowni

Przepompownia ścieków zbudowana jest ze zbiornika, w którym gromadzone są ścieki, oraz z elementów opcjonalnego wyposażenia, takich jak: pompa tłocząca, system sterowania oraz czujnik poziomu ścieków.

Zadaniem zbiornika do przepompowni jest gromadzenie i przechowywanie ścieków do momentu uruchomienia się pompy tłoczącej, o którym to uruchomieniu decyduje czujnik poziomu ścieków.

Miejsce instalacji przepompowni

Przepompownie ścieków zwykle instaluje się przed osadnikiem gnilnym, będącym elementem oczyszczalni drenażowej, lub przed oczyszczalnią biologiczną. Powodem stosowania takich rozwiązań najczęściej jest głęboko wykonane wyjście kanalizacji z budynku, a ponieważ sama oczyszczalnia, ze względu na jej wytrzymałość oraz konieczność łatwego dostępu do instalacji, nie może być posadowiona nazbyt głęboko, konieczne jest użycie wspomagania w postaci przepompowni.

Więcej informacji na: http://www.bioires.pl/


Oczyszczalnie drenażowe dla gospodarstw

autor: bioires-blog blog budowlany - wyślij wiadomość ( wpis ) Dodaj wpis do ulubionych »

Wraz z rozwojem bazy turystycznej w Polsce, szczególnie zaś cieszących się rosnącą popularnością gospodarstw agroturystycznych, wzrasta popyt na przydomowe oczyszczalnie ścieków dostosowane do specyfiki tego rodzaju działalności. Jednym z takich systemów oczyszczania ścieków, zaprojektowanym tak, aby nie wymagał on stałego i równomiernego zrzutu ścieków (przez co doskonale nadaje się do użycia w obiektach sezonowych), jest zestaw Marseplast.

Czym jest zestaw Marseplast?

Kompletna oczyszczalnia drenażowa Marseplast to pełny zestaw instalacyjny oczyszczalni ścieków przeznaczonej do neutralizacji ścieków bytowo – gospodarczych, których źródłem są budynki mieszkalne lub gospodarstwa. Marseplast jest tanim i niewymagającym większego zaangażowania ze strony właścicieli zestawem, a oczyszczone przez niego ścieki mogą być odprowadzane bezpośrednio do gruntu.

Jak przebiega w nim proces oczyszczania ścieków?

Pierwszy etap procesu oczyszczania ścieków zachodzący w oczyszczalniach Marseplast ma miejsce w osadniku gnilnym. Dalszy przebieg procesu oczyszczania zależy od sposobu wybranego przez użytkownika – zestaw oferuje różne możliwości oczyszczania ścieków w gruncie, jedną z nich jest np. drenaż rozsączający.

Więcej informacji na: http://www.bioires.pl/


 
Pow. użytkowa: 122.8 m²
Pow. użytkowa: 116.5 m²
Pow. użytkowa: 83.1 m²
Pow. użytkowa: 142.6 m²